رجل جديرةهو يستريح في سلام أخ, أمير من الإسلام


ريسبتّوس ولاء وذاكرة. (D*)


أنا أسأل مغفرة بتواضع إن أنا لا أعرف اللغة من النبي جيّدا .

3 commenti:

 1. il mondo non dimenticherà mai?.... speriamo... bellissimo.... video e musica... ciaoR.

  RispondiElimina
 2. In "Ricordati di Chico" dei Nomadi si dice che "...l'albero cadendo ha sparso i suoi semi...". Di uomini ne sono caduti lottando per la propria dignità e per i propri diritti. Sacrificando la propria vita hanno aperto una strada senza fine verso un mondo un pò migliore.
  Ciao M.

  RispondiElimina
 3. @ Mary,
  non conosco la canzone. Grazie del suggerimento, e della citazione. L'ascolterò con piacere (io amo conoscere e scoprire cose che non so).
  Ciao, D.

  RispondiElimina