كنّا نجلسُ عاريين في الصحراء

(1)
* ما اسمكَ أيها الشاعر؟
- اسمي الطائر.
* وبعد؟
- السمكة.
* السمكة؟
- نعم.
* ذلك ممتع!

(2)
* ما لون البحرِ أيها الشاعر؟
- السفن والنساء.
* وما لون الحريّة؟
- الخبز والملح.
* الخبز والملح؟
- نعم.
* ذلك طريف!

(3)
* وكيفَ تكتب؟
- أدخلُ في الحرف
أتمنطقُ بسرِّ الحرف
أبكي، أتأمّلُ، أغفو
أحلمُ، أهذي، أرقصُ، وأموت.
* وتموت؟
- نعم.
* ذلك محزن!

(4)
* والنقطة، كيفَ تصفُ النقطة؟
- النقطة أمّي وأبي.
* وإذنْ، قضّيتَ طفولتكَ معها؟
- وقضّيتُ صباي وشبابي ودهري الأعمى.
* هل كنتَ سعيداً؟
- نعم،
إذ عشتُ وسط النقطةِ كالسمكة
وكانت النقطةُ بحراً يمتدّ ويمتدّ
إلى ما شاءَ الله.
* وهل رأيتَ الله؟
- لا.
* لِِمَ؟
- لأنّ الله في قلبي شمس تتكلم.
* الله شمس تتكلمُ في قلبك؟
- نعم
* ذلك غريب!

(5)
* حسناً، وكيف ستموت؟
- إذا تاهَ الطائرُ في أرضِ الله.
* وبعد؟
- إذا تاهت السمكةُ في بحرِ الله.
* وبعد؟
- إذا التقطَ الطائرُ السمكة.
* ذلك مدهش!

أديب كمال الدين
________

(1)
- Oh poeta come ti chiami ?
- Uccello
- E poi?
- Pesce
- Pesce?
- Sì
- Questo è divertente!

(2)
- Di che colore è il mare?
- Il suo colore è fatto di barche e di donne
- E la libertà che colore ha?
- Ha il colore del pane e del sale
- Del pane e del sale?
- Sì
- Questo è simpatico!

(3)
- E come scrivi?
- Entro dentro la lettera, mi avvolgo con il suo segreto,
piango e mi addormento.
Sogno, deliro, ballo e poi muoio
- e poi muori?
- Sì
- Questo è triste!

(4)
- E il punto come lo descrivi?
- Egli è mia madre e mio padre
- E allora vuol dire che hai passato la tua infanzia con esso?
- E con esso ho passato anche la mia gioventù ed il mio tempo cieco
- Ed eri contento?
- Sì, perché ho vissuto dentro il punto come un pesce;
e il punto era un mare che si distendeva sempre di più
sino all’infinito
- E Dio l’hai visto poi?
- No
- E perché
- Perché Dio è un sole che parla dentro il mio cuore
- Dio è un sole che parla dentro il tuo cuore?
- Sì
- Questo è strano!

(5)
- Va bene, e come morirai?
- Quando si smarrirà l’uccello sulla terra di Dio
- E poi?
- Quando si smarrirà il pesce nel mare di Dio
- E poi?
- E poi quando l’uccello beccherà il pesce
- Questo è stupendo!

Adeeb Kamal Ad-deen(1)
كنّا نجلسُ عاريين في الصحراء
حين اقترب منّا حصانان أسود وأحمر
فقمتِ بعينين دامعتين
وقبلتني القبلة الأخيرة
فدهشتُ
ثم امتطيتِ الحصانَ الأسود
وقلتِ بصوتٍ مرتجفٍ: وداعاً
فذهلتُ
لكني قلتُ لنفسي
سأمتطي الحصانَ الأحمر
إن عصفَ بي الشوق
وعذّبني الحبّ
هكذا اقتربتُ من جسدكِ العاري
لأقبّل شفتيكِ وثدييك
ولأراك تختفين مثل سهمٍ في الصحراء.


(2)
مرّت ساعاتُ الذهول
ساعة إثر أخرى
وأنا أنظرُ إلى جسدكِ العاري
يمتطي الحصانَ الأسودَ ويختفي في الأعماق
ثم سرعان ما عصفَ بي الشوق
وعذّبني الحبّ
فالتفتُ إلى حصاني الأحمر
لم أجده
ووجدتُ الشمسَ تغيبُ على امتداد الصحراء
مثل أسدٍ أحمر.

أديب كمال الدين‎
__________

(1)
Eravamo seduti nudi nel deserto
quando si avvicinarono a noi
due cavalli, uno nero e l’altro rosso.
Ti eri alzata piangente
dandomi l’ultimo bacio.
Rimasi sorpreso
e poi montasti il cavallo nero
dicendomi addio, con voce tremolante.
Rimasi perplesso
però pensai che dovevo
montare il cavallo rosso,
in caso mi avesse assalito
la nostalgia di te
a farmi soffrire d’amore.
E così mi ero avvicinato al tuo corpo
per baciare le tue labbra e i tuoi seni,
mentre sparivi, come una lancia
dentro il deserto.

(2)
Passarono le ore della perplessità,
una dopo l’altra,
mentre guardavo il tuo corpo nudo
che montava
il cavallo nero e scompariva
nelle profondità.
Ma avvertii subito la nostalgia di te,
e il mal d’amore.
Girai su me stesso
per montare il mio cavallo rosso,
mentre mi accorgevo del sole,
che stava tramontando come un leone rosso.

Adeeb Kamal Ad-deen

4 commenti:

 1. il punto 4 è strano... vero...
  il punto 5 è la completezza... secondo me...

  ma il punto 1 e 2..fa riflettere

  RispondiElimina
 2. Querid@ anónim@,
  no sabe que decirte. Yo no sé cuál es la velocidad del sueño, tampoco sé si remendarme las botas o el corazón. ¿Qué puedo saber a los puntos uno y dos?
  Suerte, D.

  RispondiElimina
 3. il punto 1 e 2 sono quelli dopo il video... suerte ...

  RispondiElimina
 4. Car@ anonim@,
  come dice Nizār Tawfīq Qabbānī, "la poesia è un bel cavallo, che ciascuno cavalca a modo suo. Quanto a me, non cerco di domare il mio cavallo, e non mi dispiace correre sul terreno aspro, nel fango e nelle tenebre...."
  Ciao, D

  RispondiElimina